Ratunkowa Karta - Helpcard - Pierwsza Pomoc


Idź do treści

Ratunkowa Karta - Helpcard - Pierwsza Pomoc - Wypadek   O istnieniu „RATUNKOWEJ KARTY” , naklejkach, emblematach, znaczkach, ich wyglądzie i zawartych danych zostały powiadomione wszystkie służby ratownicze wzywane na miejsca wypadków tj. Centra Alarmowe, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, GOPR, TOPR, WOPR.

Osoba zamawiająca kartę wypełnia zgłoszenie (formularz karty) i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wpisanie danych.

Czas realizacji zamówienia Ratunkowej Karty, naklejek, emblematów i znaczków wynosi 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia.

Firma po odesłaniu do zamawiającego „RATUNKOWEJ KARTY” zachowa dane na niej zawarte przez okres 14-tu dni w celach reklamacyjnych, gdyby błąd powstał po naszej stronie.
Po tym okresie archiwizowane będą dane osobowe dotyczące tylko NAZWISKA , IMIENIA i numeru PESEL.
Pozostałe informacje tj.: zdjęcie, nr telefonu, grupa krwi, dane chorobowe, oświadczenie woli zostaną zniszczone.

Przekazane przez Państwa dane podlegają ochronie danych osobowych Dz.U.Nr.133 poz883.z dn. 29.08.1997 (z późniejszymi zmianami) i nie będą nikomu udostępniane i przetwarzane.
Posiadamy zezwolenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) na prowadzenie zbioru danych osobowych.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że zakup kart, naklejek, emblematów i znaczków, może być zrealizowany poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Związki Zawodowe w firmach i instytucjach, które są tworzone na podstawie Dz. U. Nr 43 z dnia 04.03.1994 r. (z późniejszymi zmianami) dla pracowników firm i instytucji oraz członków ich rodzin.

W razie zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub zmiany danych na karcie, osoba chcąca ją ponownie zakupić powinna skontaktować się telefonicznie z naszą firmą pod numerem telefonu +48 608 711 991 w celu uzyskania rabatu na zakup nowej karty.

Pierwsza strona RATUNKOWEJ KARTY zawiera niezbędne informacje identyfikacyjne osoby (właściciela karty), takie jak:

 • kraj pochodzenia (flaga narodowa + oznaczenia literowe państwa),
 • nr telefonu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (kraju pochodzenia właściciela karty) - bardzo ważne gdy przebywamy za granicą i doszło do wypadku,
 • zdjęcie,
 • Nazwisko,
 • Imię,
 • Nr PESEL,
 • Nr telefonu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku,
 • Grupę krwi,
 • Oświadczenie woli, [TAK lub NIE] na przeszczep organów w przypadku zgonu właściciela karty,
 • Stany chorobowe właściciela karty ważne dla służb medycznych w chwili podjęcia akcji ratunkowej:


ASTMA CUKRZYCA EPILEPSJA WIRUS HIV OSOBA NIEMÓWIĄCA OSOBA NIESŁYSZĄCA OSOBA NIEWIDZĄCA PRZEBYTE OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE (zawał serca, dusznica bolesna, zator tętnicy) NOWOTWÓR PŁUC ROZRUSZNIK SERCA (obecnośc w organiźmie kardiowertera-defibrylatora) TĘTNICZE NADCISNIENIE ZASTAWKA TĘTNICY GŁÓWNEJ ZASTAWKA SERCA DWUDZIELNA ZASTAWKA SERCA TRÓJDZIELNA UCZULENIE NA LEKI UCZULENIE NA INNE ALERGENY (pyłki, kurz, mleko) ŻÓŁTACZKA INNE INFORMACJE WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEBDruga strona RATUNKOWEJ KARTY informuje o numerach telefonów alarmowych służb ratowniczych:

 • numer alarmowy 112
 • pogotowie 999
 • straż pożarna 998
 • policja 997
 • GOPR / TOPR 601 100 300
 • WOPR 601 100 100
 • oraz zasady udzielania pierwszej pomocy tak ważne w pierwszych minutach po wypadku.STRONA GŁÓWNA | RATUNKOWA KARTA | NAKLEJKI-EMBLEMATY | ZAMÓWIENIA | KONTAKT | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego